Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 142/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 142/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 142/2016 “Kodi Hekurudhor i Republikës së Shqipërisë”.
Nr. Dekretit 9944
Tiranë, më 09.01.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI