Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 14/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 14/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 14/2016 “Për identifikimin dhe regjistrimin e adresës së shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë”.
Nr. Dekretit 9457
Tiranë, më 08.03.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI