Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 14/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 14/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 14/2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Islandës për shmangien e tatimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal për tatimin mbi të ardhurat”.

Nr. Dekretit 8995
Tiranë, më 13.03.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI