Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 14/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 14/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

 

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

 

D e k r e t o j

 
Shpalljen e ligjit nr. 14/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për eksport ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, që vepron në emër të Republikës së Shqipërisë dhe përfaqësohet nga Ministria e Financave, dhe UniCredit Bank Austria AG, për financimin e projektit mbarëkombëtar të radioterapisë”.
Nr. Dekretit 8509
Tiranë, më 06.03.2014
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI