Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 141/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 141/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr.141/2016 “Për dhënie amnistie”.
Nr. Dekretit 9927
Tiranë, më 30.12.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI