Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 140/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 140/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 140/2014 “Për ratifikimin e ndryshimit të letërmarrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së financimit ndërmjet  Republikës së Shqipërisë dhe Fondit Ndërkombëtar për Zhvillimin e Agrikulturës për programin “Malet drejt tregut””.

Nr. Dekretit 8772
Tiranë, më 04.11.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI