Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 139/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 139/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 139/2014 “Për ratifikimin e  marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huas dhe programit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, e Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe KfW Frankfurt am Main për  financimin e programit “Fondi i investimeve sociale IV””.

Nr. Dekretit 8771
Tiranë, më 04.11.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI