Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 138/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 138/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 138/2014 “Për kujdesin paliativ në Republikën e Shqipërisë”.

Nr. Dekretit 8770
Tiranë, më 04.11.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI