Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 137/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 137/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 137/2014 “Për miratimin e buxhetit faktik për vitin 2013”.

Nr. Dekretit 8769
Tiranë, më 04.11.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI