Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 136/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 136/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 136/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave të Bosnjë – Hercegovinës për mbrojtjen e ndërsjellë të informacionit të klasifikuar”.

Nr. Dekretit 8760
Tiranë, më 24.10.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI