Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 135/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 135/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 135/2014 “Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit për kuadrin institucional të Iniciativës për Gatishmërinë dhe Parandalimin e Katastrofave për Europën Juglindore”.

Nr. Dekretit 8759
Tiranë, më 24.10.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI