Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 134/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 134/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 134/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë së eksportit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG për projektin e tatimit elektronik (E-Taxation)”.

Nr. Dekretit 8167
Tiranë, më 13.05.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI