Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 133/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 133/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 133/2014 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin në lidhje me një amendament të Konventës së Aviacionit Civil Ndërkombëtar (neni 3 bis), të nënshkruar në Montreal më 10 maj 1984”.
Nr. Dekretit 8751
Tiranë, më 17.10.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI