Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 132/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 132/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 132/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin kuadër “Horizon 2020 – programi për kërkim dhe inovacion””.

Nr. Dekretit 8750
Tiranë, më 17.10.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI