Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 13/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 13/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 13/2017 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave të Bosnjë – Hercegovinës mbi transportin detar tregtar”.

Nr. Dekretit 10016
Tiranë, më 20.02.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI