Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 130/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 130/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 130/2012 “Për trajtimin dhe administrimin e mjeteve rrugore e lundruese të konfiskuara, si pasojë e sekuestrimit, ndalimit apo bllokimit nga policia e shtetit deri në datën 30.12.2010”.
Nr. Dekretit 7926
Tiranë, më 11.1.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI