Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 129/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 129/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 129/2015 “Për ratifikimin e vendimit të Këshillit të Stabilizim-Asociimit Bashkimi Europian – Shqipëri, 1/2015, i datës 11.5.2015, që zëvendëson Protokollin 4 të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, ndërmjet Komuniteteve Europiane dhe shteteve të tyre anëtare, nga njëra anë, dhe Republikës së Shqipërisë, nga ana tjetër, në lidhje me përkufizimin e konceptit “produkte origjinuese” dhe metodat e bashkëpunimit administrativ”.

Nr. Dekretit 9337
Tiranë, më 04.12.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI