Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 129/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 129/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 129/2013 “Për ratifikimin e kontratës për zgjatjen dhe përmirësimet e kontratës së koncensionit “Për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe të pasaportave elektronike” ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe Grupimit të MORPHO dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve”.

Nr. Dekretit 8147
Tiranë, më 2.05.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI