Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 129/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 129/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 129/2012 “Për një ndryshim në ligjin nr. 64/2012, datë 31.5.2012 “Për peshkimin””.
Nr. Dekretit 7925
Tiranë, më 11.1.2013

    PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI