Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 128/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 128/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 128/2015 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese nr. 6, të marrëveshjes së ndihmës për objektiva zhvillimi, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për forcimin e shtetit të së drejtës, qeverisjen e mirë dhe krijimin e kushteve për një rritje ekonomike me bazë të gjerë, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse”.

Nr. Dekretit 9336
Tiranë, më 04.12.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI