Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 128/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 128/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 128/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Malit të Zi për kryerjen e transportit hekurudhor kufitar ndërmjet të dyja vendeve”.

Nr. Dekretit 7924
Tiranë, më 11.1.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI