Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 127/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 127/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 127/2014 “Për Urdhrin e Stomatologut në Republikën e Shqipërisë”.
Nr. Dekretit 8745
Tiranë, më 17.10.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI