Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 127/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 127/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 127/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes Istisna`a dhe marrëveshjes së Agjencisë Istisna`a ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Islamike për Zhvillim (IDB) për financimin e projektit të ndërtimit të Portit të Peshkimit të Durrësit”.

Nr. Dekretit 8145
Tiranë, më 2.05.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI