Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 127/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 127/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 127/2012 “Për ratifikimin e ndryshimit të parë të memorandumit të mirëkuptimit për krijimin, organizimin, administrimin, sigurinë, financimin dhe plotësimin me ekip të Qendrës së NATO-s për bashkërendimin e operacioneve speciale (NSCC)”.

Nr. Dekretit 7923
Tiranë, më 11.1.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI