Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 125/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 125/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 125/2015 “Për shfuqizimin e ligjit nr. 8291, datë 25.2.1998, “Kodi i Etikës së Policisë”.
Nr. Dekretit 9333
Tiranë, më 02.12.2015
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI