Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 124/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 124/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 124/2015 “Për efiçencën e energjisë”.
Nr. Dekretit 9325
Tiranë, më 20.11.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI