Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 122/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 122/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 122/2015 “Për ratifikimin e Protokollit nr. 15 të Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore”.
Nr. Dekretit 9323
Tiranë, më 20.11.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI