Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 12/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 12/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 12/2015, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis””.
Nr. Dekretit 8994
Tiranë, më 13.03.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI