Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 121/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 121/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 121/2014 “Për azilin në Republikën e Shqipërisë”.

Nr. Dekretit 8736
Tiranë, më 08.10.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI