Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 120/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 120/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 120/2016 “Për zhvillimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë dhe sigurimin e të drejtës së kalimit”.
Nr. Dekretit 9885
Tiranë, më 06.12.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI