Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 120/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 120/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 120/2015 “Për miratimin e Buxhetit faktik të Shtetit për vitin 2014”.
Nr. Dekretit 9318
Tiranë, më 16.11.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI