Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 120/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 120/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 120/2012 “Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e komunitetit “Doganat 2013””.

Nr. Dekretit 7909
Tiranë, më 7.1.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI