Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 1/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 1/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 1/2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen në programin e unionit “Fiscalis 2020””.

Nr. Dekretit 8951
Tiranë, më 11.02.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI