Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 1/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 1/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 1/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për transferimin e personave të dënuar”.
Nr. Dekretit 7943
Tiranë, më 13.02.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI