Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 119/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 119/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 119/2013 “Për dhënien në përdorim të truallit institucioneve arsimore, shëndetësore dhe të përkujdesjes shoqërore”.
Nr. Dekretit 8128
Tiranë, më 30.04.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI