Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 118/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 118/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 118/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor për ngritjen e Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor”.

Nr. Dekretit 9855
Tiranë, më 17.11.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI