Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 118/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 118/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 118/2013 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e Londrës për zbatimin e nenit 65 të Konventës për Patentat Europiane”.
Nr. Dekretit 8127
Tiranë, më 30.04.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI