Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 117/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 117/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 117/2016 “Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes së huas ndërmjet Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit “Modernizimi i asistencës sociale”, të ratifikuar me ligjin nr 84/2012”.

Nr. Dekretit 9854
Tiranë, më 17.11.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI