Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 117/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 117/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 117/2015 “Për ratifikimin e marrëveshjes së konsulencës ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Korporatës Financiare Ndërkombëtare”.

Nr. Dekretit 9310
Tiranë, më 06.11.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI