Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 115/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 115/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 115/2015 “Për ratifikimin e marrëveshjes së ndihmës, me shkëmbim notash, ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Japonisë për furnizimin me automjete të gjeneratës së ardhshme, miqësore ndaj mjedisit”.

Nr. Dekretit 9306
Tiranë, më 03.11.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI