Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 115/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 115/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 115/2012 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në konventën “Për konfliktet e ligjeve në lidhje me formën e disponimeve testamentare””.
Nr. Dekretit 7873
Tiranë, më 26.12.2012

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI