Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 113/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 113/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 113/2013 “Për aderimin në rezolutën e Bordit të Guvernatorëve të Bankës së Detit të Zi për Tregti dhe Zhvillim (BSTDB)”.
Nr. Dekretit 8103
Tiranë, më 18.04.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI