Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 113/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 113/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 113/2012 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin e Nagojës “Për aksesin në burimet gjenetike dhe ndarjen e drejtë e të barabartë të përfitimeve që lindin nga përdorimi i tyre” të konventës së biodiversitetit “Për larminë biologjike””.

Nr. Dekretit 7859
Tiranë, më 11.12.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI