Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 112/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 112/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 112/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin financiar 2011 për projektin “Programi i mbrojtjes mjedisore të liqenit të Shkodrës””.

Nr. Dekretit 8694
Tiranë, më 22.08.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI