Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 112/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 112/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 112/2012 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin shtesë të Nagoja – Kuala Lumpurit “Për përgjegjësi dhe dëmshpërblim të protokollit të Kartagjenës për biosigurinë” të konventës së biodiversitetit”.

Nr. Dekretit 7858
Tiranë, më 11.12.2012

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI