Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 11/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 11/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 11/2017 “Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e drejtësisë së BE-së”.

Nr. Dekretit 10009
Tiranë, më 15.02.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI