Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 11/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 11/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 11/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin kulturor dhe të shtojcës së kësaj marrëveshjeje”.

Nr. Dekretit 9438
Tiranë, më 18.02.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI