Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 11/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 11/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 11/2015, “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen shumëpalëshe ndërmjet vendeve të Europës Juglindore për zbatimin e konventës “Për vlerësimin e ndikimit mjedisor në kontekst ndërkufitar””.

Nr. Dekretit 8993
Tiranë, më 06.03.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI