Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 110/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 110/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 110/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë dhe asistencës teknike (grant) ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Islamike për Zhvillim (IDB) për pjesëmarrje në financimin e projektit të mikrofinancës në Shqipëri”.

Nr. Dekretit 8692
Tiranë, më 22.08.2014
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI