Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 109/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 109/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 109/2014 “Për ratifikimin e kontratës financiare, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane të Investimeve, për bypass-in e Vlorës”.
Nr. Dekretit 8691
Tiranë, më 22.08.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI